Timisoara, frumoasa mea verde

TIMISOARA, FRUMOASA MEA VERDE

Seri de filme despre natură

7 / 8 / 9 Iunie 2011

7 Filme despre natură, mediu, ecologie

3 zile de spatiu asociativ

1 bar bio

Institutul Francez organizează împreună cu partenerii săi prima ediţie a Festivalului de film despre natură din Timişoara. Un festival „colectiv” şi convivial, unde asociaţiile de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, de comerţ echitabil, ecologic şi solidare din Timişoara îşi au locul lor şi sunt încurajate. Iniţiativele şi acţiunile lor sunt pasionante. Forţe actuale inevitabile, acestea merită să fie înţelese şi luate în seamă la toate nivelurile societăţii civile şi ale democraţiei, întrucât ele propun soluţii inteligente, inventive şi deseori puţin oneroase.
Structura noastră, incluzând CREE-ul său, stupina sa de „biodiversitate”, trece dincolo de discursuri şi se implică sistematic prin acţiunile sale pentru a sensibiliza publicul cu privire la problemele de mediu ale planetei noastre. Fiecare catastrofă ridică următoarea întrebare: Ce pământ, ce moştenire vrem să transmitem generaţiilor viitoare? Fiecare are partea sa de responsabilitate şi poate ajuta la instituirea de noi comportamente mai respectuoase faţă de mediu, mai generoase, mai inteligente faţă de viitor, mai atente la ceea ce natura nu încetează să ne spună şi pe care noi nu o ascultăm suficient.
Programul interdisciplinar de filme cu o sesiune „public tânăr”, uneori nelipsit de umor cum şi trebuie de altfel, este conceput pentru a ne ajuta să înţelegem că acest mediu înconjurător atât de preţios vieţii (mai bine aer decât petrol pentru a trăi…) , această lume în care convieţuim se află de asemenea într-un dialog interior permanent.

Eric Baude


Un eveniment organizat de Institutul francez din Timişoara prin Centrul său de Resurse pentru Educaţie Ecologică (C.R.E.E.)
În parteneriat cu Centrul Cultural German şi Comunitatea Evreilor din Timişoara.

Reclame